Obligațiile beneficiarului

  • Respectați prevederile valabile local în materie de prevenire a accidentelor și de siguranță.
  • Respectați toate prevederile referitoare la lucrul cu sarcini grele și sub sarcini suspendate.
  • Puneți la dispoziție echipamentul de protecție. Asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
  • Marcați spațiul de lucru.
  • Țineți la distanță de spațiul de lucru persoanele neautorizate.
  • Întrerupeți lucrul atunci când condițiile meteorologice (e.g. formarea gheții, vântul puternic) nu mai permit lucrul în condiții de siguranță.
  • Pentru exploatarea instalațiilor tehnice de canalizare, respectați prevederile tehnologiei de canalizare.
  • Elementele construcției/fundațiile trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru a permite o fixare sigură și funcțională. Pentru realizarea și adecvarea construcției/fundației este responsabil beneficiarul!
  • Verificați ca documentația de proiectare (planurile de instalare, locul de instalare, instalația de intrare) să fie completă și corectă.