Obligațiile beneficiarului

  • Instrucțiunile de montaj și exploatare trebuie puse la dispoziție în limba personalului.
  • Asigurați formarea necesară a personalului pentru lucrările indicate.
  • Puneți la dispoziție echipamentul de protecție. Asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
  • Asigurați-vă că plăcuțele de siguranță și informare de pe produs sunt lizibile permanent.
  • Informați personalul privind modalitatea de funcționare a instalației.
  • Dotați componentele periculoase din cadrul instalației cu o protecție la atingere pusă la dispoziție de client.
  • Marcați și asigurați spațiul de lucru.
  • Măsurați nivelurile de zgomot. Începând cu un nivel de zgomot de 85 dB(A) trebuie purtată o protecție pentru auz. Marcați spațiul de lucru!