Lucrări de întreținere

  • Deconectați produsul de la rețeaua electrică și asigurați-l împotriva reconectării neautorizate.
  • Dezinfectați produsul.
  • Realizați lucrările de întreținere într-un loc curat, uscat și bine iluminat.
  • Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în aceste instrucțiuni de montaj și exploatare.
  • Utilizați doar piese originale ale producătorului. Folosirea altor piese decât cele originale absolvă producătorul de orice răspundere.
  • Captați imediat scurgerile de fluid pompat și de substanțe necesare funcționării și eliminați-le conform directivelor locale aplicabile.