Măsuri de întreținere recomandate

Pentru a asigura o funcționare fără probleme, recomandăm controlul periodic al consumului de curent și al tensiunii de lucru la toate cele trei faze. La funcționarea normală, aceste valori rămân constante. Ușoarele abateri depind de calitatea fluidului pompat.

Pe baza consumului de curent pot fi recunoscute din timp și remediate deteriorări și funcționări defectuoase ale mixerului. Abaterile mai mari ale tensiunii încarcă bobinajul motorului și pot duce la defectarea mixerului. Printr-un control periodic pot fi astfel evitate daunele majore, iar riscul unei defectări totale este minimizat. În ceea ce privește controlul periodic, recomandăm utilizarea unui sistem de monitorizare la distanță.