Utilizarea neconformă cu destinația

 

Este interzisă folosirea mixerelor în:

  • Apă potabilă
  • Fluide nenewtoniene
  • Fluide pompate cu impurități mari și componente solide, ca de ex. pietre, lemn, metale etc.
  • Fluide ușor inflamabile și fluide explozive în formă pură