Excluderea garanției și responsabilității

Wilo nu preia în special nicio garanție sau responsabilitate în următoarele cazuri:

  • Dimensionarea insuficientă din cauza lipsei informațiilor sau informațiilor greșite ale utilizatorului sau beneficiarului
  • Nerespectarea acestor instrucțiuni
  • Utilizarea neconformă cu destinația
  • Depozitarea sau transportul necorespunzătoare
  • Montare sau demontare greșite
  • Întreținerea deficitară
  • Reparații nepermise
  • Amplasament deficitar
  • Influențe chimice, electrice sau electrochimice
  • Uzură