Mentenanța

  • Efectuați regulat lucrări de întreținere.
  • Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în aceste instrucțiuni de montaj și exploatare.
  • Reparațiile la fantele rezistente la inflamare prin trecerea scânteii se efectuează numai în conformitate cu indicațiile constructive ale producătorului. Reparațiile conform valorilor din tabelele 1 și 2 ale DIN EN 60079-1 nu sunt permise.
  • Utilizați doar șuruburile stabilite de producător, care prezintă o clasă de rezistență minimă de 600 N/mm² (38,85 tonă lungă-forță/inch²).