Supravegherea bobinajului motorului

Cu senzor cu bimetal

Conectați senzorii cu bimetal direct la panoul electric sau printr-un releu de evaluare.
Valori de conexiune: max. 250 V (c.a.), 2,5 A, cos φ = 1

Denumirea conductorilor senzorului cu bimetal

Limitator de temperatură

20, 21

Conexiune senzor cu bimetal

Regulator și limitator de temperatură

21

Conexiune temperatură ridicată

20

Conexiune de mijloc

22

Conexiune temperatură joasă

Cu senzor PTC

Conectați senzorii PTC printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”.

Denumirea conductorilor senzorului PTC

Limitator de temperatură

10, 11

Conexiune senzor PTC

Regulator și limitator de temperatură

11

Conexiune temperatură ridicată

10

Conexiune de mijloc

12

Conexiune temperatură joasă

Stare de anclanșare la reglajul și limitarea temperaturii

În cazul monitorizării termice a motorului cu senzori bimetal sau PTC, temperatura de funcționare este determinată de senzorul încorporat. În funcție de versiunea monitorizării termice a motorului, la atingerea temperaturii de funcționare trebuie să se producă următoarea stare de anclanșare:

  • Limitator de temperatură (1 circuit de temperatură):
  • La atingerea temperaturii de funcționare trebuie să aibă loc o dezactivare.
  • Regulator și limitator de temperatură (2 circuite de temperatură):
  • La atingerea temperaturii de funcționare pentru temperatură joasă, se poate produce o dezactivare cu blocare automată împotriva reconectării. La atingerea temperaturii de funcționare pentru temperatură ridicată, trebuie să aibă loc o dezactivare cu blocare manuală împotriva reconectării.

Respectați și celelalte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexă!