Zichtcontrole van toebehoren

Het toebehoren moet worden gecontroleerd op:

  • De correcte bevestiging
  • De storingsvrije functie
  • Slijtage-indicaties, bijv. scheuren als gevolg van trillingen

Vastgestelde gebreken moeten onmiddellijk worden gerepareerd of het toebehoren moet worden vervangen.