Plichten van de gebruiker

  • Lokaal geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en veiligheid van de beroepsverenigingen.
  • Voorschriften voor het werken met zware lasten en onder gehesen lasten.
  • Stel de vereiste beschermingsuitrusting ter beschikking en zorg ervoor dat deze door het personeel wordt gedragen.
  • Zorg in afgesloten ruimten voor voldoende ventilatie.
  • Neem direct tegenmaatregelen wanneer zich giftige of verstikkende gassen verzamelen!