Soft starter

  • Volledige belasting
  • Stel de motorbeveiliging in op de nominale stroom volgens het typeplaatje.
  • Deellastbedrijf
  • Stel de motorbeveiliging in op 5 % boven de gemeten stroom op het bedrijfspunt.

Neem de volgende punten in acht:

  • De opgenomen stroom moet altijd lager zijn dan de nominale stroom.
  • Het starten en stoppen moet binnen 30 s zijn voltooid.
  • Om vermogensverlies te voorkomen, moet de elektronische starter (soft starter) na het bereiken van de normale bedrijfstoestand worden overbrugd.