Directe inschakeling

  • Volledige belasting
  • Stel de motorbeveiliging in op de nominale stroom volgens het typeplaatje.
  • Deellastbedrijf
  • Stel de motorbeveiliging in op 5 % boven de gemeten stroom op het bedrijfspunt.