Controleer de weerstand van de staafelektrode voor de bewaking van de afdichtingsruimte

  1. Ohmmeter aanwezig.
  1. Meet de weerstand.
  2. Meetwaarde „oneindig (∞)“: Bewakingsinrichting in orde.
  3. Meetwaarde ≤30 kOhm: Water in de olie. Ververs de olie!
  1. Weerstand gecontroleerd. Als de gemeten waarde na het olieverversen nog steeds afwijkt, moet contact worden opgenomen met de servicedienst.