Levering

  • Na ontvangst van de zending deze onmiddellijk controleren op gebreken (beschadiging, volledigheid).
  • Vermeld aanwezige schade op de vrachtpapieren!
  • Meld gebreken nog op de dag van ontvangst bij de transportonderneming of de fabrikant.
  • Later ingediende claims kunnen niet meer in behandeling worden genomen.