Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat basisinstructies voor de afzonderlijke levensfasen. Het niet opvolgen van deze instructies leidt tot:

  • gevaren voor personen
  • gevaren voor het milieu
  • materiële schade
  • vervallen van aanspraken op schadevergoeding