Media die een gevaar zijn voor de gezondheid

In afvalwater of stilstaand water ontstaan schadelijke bacteriën. Er bestaat het gevaar op een bacteriële infectie!

  • Draag beschermingsmiddelen!
  • Het product moet na de demontage grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd!
  • Instrueer alle personen over het medium en het gevaar dat dit op kan leveren!