Elektrische werkzaamheden

 • Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren.
 • Het product moet van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en tegen onbevoegd herinschakelen worden beveiligd.
 • Neem bij het aansluiten van de elektriciteit de lokale voorschriften in acht.
 • Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden voldaan aan de lokale voorschriften en de eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
 • Informeer het personeel dat de elektriciteit wordt aangesloten.
 • Informeer het personeel over de uitschakelmogelijkheden van het product.
 • De technische voorschriften, zoals vermeld in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften en op het typeplaatje, moeten worden opgevolgd.
 • Aard het product.
 • Neem de voorschriften voor aansluiting op de elektrische schakelkast in acht.
 • Wanneer er elektronische aanloopbesturingen (bijv. soft starter of frequentieomvormer) worden gebruikt, dan moeten de voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit in acht worden genomen. Indien noodzakelijk moet rekening worden gehouden met speciale maatregelen (bijv. afgeschermde kabels, filters enz.).
 • Vervang een defecte aansluitkabel. Neem hiervoor contact op met de servicedienst.