Vervangen van de mechanische afdichting aan de mediumzijde

1

As

2

Mechanische afdichting: vering

3

Mechanische afdichting: Tegenring

4

Afdichtingshuis

 1. Het roerwerk is op een stevige ondergrond geplaatst en geborgd.
 2. Het gereedschap ligt klaar.
 3. De olie in het afdichtingshuis is afgetapt.
 4. De propeller is gedemonteerd.
 1. Haal de vlakke spie van de as.
 2. Trek de vering van de mechanische afdichting met de draagring van de as.
 3. Druk de tegenring van de mechanische afdichting uit de bevestiging in de behuizing en trek deze van de as.
 4. Reinig de as en controleer deze op slijtage en corrosie. WAARSCHUWING! Indien de as beschadigd is, moet er contact opgenomen worden met de servicedienst!
 5. Smeer de as in met ontspannen water of spoelmiddel. VOORZICHTIG! Het gebruik van olie of vet als smeermiddel is steng verboden!
 6. Druk de nieuwe tegenring van de mechanische afdichting met behulp van een montagevoorziening in de bevestiging in de behuizing. VOORZICHTIG! Kantel de tegenring niet wanneer u deze erin drukt. Als de tegenring bij het erin drukken wordt gekanteld, breekt de tegenring. De mechanische afdichting kan niet meer worden gebruikt!
 7. Zet de nieuwe vering van de mechanische afdichting met de draagring op de as.
 8. Reinig de vlakke spie en leg deze in de groef van de as.
 9. Monteer de propeller.
 1. De mechanische afdichting is vervangen. Vul de olie in het afdichtingshuis bij.
Vervangen van mechanische afdichting
Vervangen van mechanische afdichting