Bedrijf met frequentie-omvormer

 • Omvormertype: Pulsbreedtemodulatie
 • Min./max. frequentie bij continu bedrijf:
  • Asynchroonmotoren: 30 Hz tot nominale frequentie (50 Hz of 60 Hz)
  • Permanente magneetmotoren: 30 Hz tot aangegeven maximale frequentie volgens typeplaatje
  • LET OP! De maximale frequentie kan minder dan 50 Hz bedragen!
 • Min. schakelfrequentie: 4 kHz
 • Max. spanningspieken op het klembord: 1350 V
 • Uitgangsstroom aan de frequentieomvormer: max. 1,5-voudige nominale stroom
 • Max. overbelastingstijd: 60 s
 • Draaimomenttoepassingen: kwadratische pompkarakteristiek of automatische energie-optimalisatiemethode (bijv. VVC+)
 • De noodzakelijke toerental-/draaimomentkarakteristieken zijn op aanvraag verkrijgbaar!
 • Neem de aanvullende maatregelen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (keuze frequentieomvormer, filters enz.) in acht.
 • Overschrijd nooit de nominale stroom en het nominaal toerental van de motor.
 • Aansluiting van de temperatuurbewaking van de motor (bimetaal- of PTC-sensor) moet mogelijk zijn.
 • Als de temperatuurklasse met T4/T3 is gemarkeerd, is de temperatuurklasse T3 van toepassing.