Bewaking motorwikkeling

GEVAAR

danger

Explosiegevaar door oververhitting van de motor!

Als de temperatuurbegrenzing verkeerd wordt aangesloten, bestaat explosiegevaar vanwege oververhitting van de motor! Sluit de temperatuurbegrenzer altijd met een handmatige herinschakelingsblokkering aan. Dit betekent dat de 'ontgrendelingsknop' met de hand moet worden ingedrukt!

Bij thermische motorbewaking wordt de werktemperatuur bepaald door de ingebouwde sensor. Afhankelijk van de uitvoering van de thermische motorbewaking moet bij het bereiken van de werktemperatuur de volgende schakeltoestand optreden:

  • Temperatuurbegrenzing (1-temperatuurkring):
  • Bij het bereiken van de werktemperatuur moet een uitschakeling met herstartblokkering plaatsvinden!
  • Temperatuurregeling en -begrenzing (2-temperatuurkringen):
  • Bij een bereikte werktemperatuur vóór de lage temperatuur kan een uitschakeling met automatische herinschakeling volgen. Bij het bereiken van de werktemperatuur vóór de hoge temperatuur moet een uitschakeling met herstartblokkering volgen!
  • VOORZICHTIG! Motorschade door oververhitting! Bij een automatische herinschakeling moeten de instructies met betrekking tot de schakelfrequentie en de schakelpauzes worden opgevolgd!

Aansluiting van de thermische motorbewaking

  • Sluit de bimetaalsensor aan via een relais. Hiervoor wordt het relais "CM-MSS" aanbevolen.
  • Aansluitwaarden: max. 250 V(AC), 2,5 A, cos φ = 1
  • Sluit de PTC-sensor aan via een relais. Hiervoor wordt het relais "CM-MSS" aanbevolen.
  • Als er een frequentieomvormer wordt gebruikt, sluit dan de temperatuursensor op de Safe Torque Off (STO) aan. Hiermee wordt een hardwarematige uitschakeling gegarandeerd.