Personeelskwalificatie

 • Het personeel is over de plaatselijk geldende voorschriften inzake ongevallenpreventie geïnstrueerd.
 • Het personeel heeft de inbouw- en bedieningsvoorschriften gelezen en begrepen.
 • Elektrische werkzaamheden: opgeleide elektromonteur
 • Persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en ervaring om de gevaren van elektriciteit te herkennen en te voorkomen.
 • Installatie-/demontage: opgeleide vakman voor afvalwatertechniek
 • Bevestiging aan verschillende onderdelen van een constructie, hijsmiddelen, basiskennis faciliteit voor afvalwater
 • Onderhoudswerkzaamheden: opgeleide vakman voor afvalwatertechniek
 • Toepassing/afvoer van de gebruikte apparatuur, basiskennis van de machinebouw (installatie/demontage)
 • Hefwerkzaamheden: opgeleide vakman voor de bediening van opvoerinrichtingen
 • Hijsmiddelen, bevestigingsmiddelen, bevestigingspunten

Kinderen en personen met beperkte vaardigheden

 • Personen onder 16 jaar: Het gebruik van het product is verboden.
 • Personen onder 18 jaar: Gebruik van het product uitsluitend onder toezicht (supervisor)!
 • Personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden: Het gebruik van het product is verboden!