Tijdens het bedrijf

WAARSCHUWING

warning

Gevaar voor letsel door een draaiende propeller!

In het werkgebied van het roerwerk mogen geen personen aanwezig zijn. Er bestaat gevaar voor letsel!

 1. Markeer het werkgebied en sluit het af.
 2. Schakel het roerwerk in als er geen personen in het werkgebied aanwezig zijn.
 3. Schakel het roerwerk direct uit als personen het werkgebied betreden.

Controleer de volgende punten regelmatig:

 • Het roerwerk is vrij van afzettingen en verroestingen.
 • Aansluitkabel is niet beschadigd.
 • Minimale waterdekking is gewaarborgd.
 • Rustige en trillingsarme loop.
 • Max. schakelfrequentie wordt niet overschreden.
 • Toleranties netaansluiting:
  • Bedrijfsspanning: +/- 10 %
  • Frequentie: +/- 2 %
  • Opgenomen stroom tussen de afzonderlijke fasen: max. 5 %
  • Spanningsverschil tussen de afzonderlijke fasen: max. 1 %

Verhoogd stroomverbruik

Afhankelijk van het medium en de aanwezige stromingsvorming kunnen er kleine schommelingen bij het stroomverbruik ontstaan. Een constant verhoogd stroomverbruik duidt op een gewijzigde dimensionering. De oorzaken voor een gewijzigde dimensionering kunnen zijn:

 • Wijziging van de viscositeit en dichtheid van het medium, bijv. door een gewijzigde toevoeging van polymeren of neerslagmiddelen. VOORZICHTIG! Deze wijziging kan tot een sterk verhoogd verbruik en zelfs tot overbelasting leiden!
 • Onvoldoende mechanische reiniging vooraf, bijv. vezelige en abrasieve bestanddelen.
 • Niet-homogene stromingsverhoudingen door installaties of omleidingen in de bedrijfsruimte.
 • Trillingen door belemmerde bassintoevoer en -afvoer, gewijzigde luchtinvoer (ventilatie) of onderlinge beïnvloeding door meerdere roerwerken.

Controleer de dimensionering van de installatie en neem tegenmaatregelen. VOORZICHTIG! Een constant verhoogd stroomverbruik kan leiden tot slijtage van het roerwerk! Neem contact op met de servicedienst voor verdere hulp.

Bewaking van de mediumtemperatuur

De mediumtemperatuur mag niet lager worden dan 3 °C. Wanneer de mediumtemperatuur lager is dan 3 °C wordt het medium dikker en kan breuken op de propeller veroorzaken. Zorg voor een automatische temperatuurmeting met waarschuwing vooraf en uitschakeling als de mediumtemperatuur lager kan worden dan 3 °C.

Bewaking minimale wateronderdompeling

Tijdens het bedrijf mag de propeller niet boven het medium uitkomen. De specificaties met betrekking tot de minimale wateronderdompeling moeten absoluut worden gevolgd! Monteer een niveaubewaking als de niveaus erg schommelen. Schakel het roerwerk uit als de minimale wateronderdompeling niet wordt gehaald.