Voor het inschakelen

Controleer voor het inschakelen de volgende punten:

  • Is de elektrische aansluiting volgens de voorschriften uitgevoerd?
  • Is de aansluitkabel veilig geïnstalleerd?
  • Kan de vlotterschakelaar vrij bewegen?
  • Is het toebehoren correct bevestigd?
  • Wordt de temperatuur van het medium aangehouden?
  • Wordt de dompeldiepte aangehouden?
  • Intermitterend bedrijf: Wordt voldaan aan de max. schakelfrequentie?
  • Is het minimale waterpeil via de propeller gedefinieerd en bewaakt?
  • De min. mediumtemperatuur kan lager worden dan 3 °C: bewaking met automatische uitschakeling geïnstalleerd?
  • Bevinden er zich geen installaties in de direct draaicirkel van de propeller?