Draairichtingscontrole

Het roerwerk is af fabriek gecontroleerd en ingesteld op de juiste draairichting voor een rechtsdraaiend draaiveld. De aansluiting is gebeurd volgens de specificaties in het hoofdstuk “Elektrische aansluiting”.

Controle van de draairichting

 1. Er is een netaansluiting met rechtsdraaiend draaiveld beschikbaar.
 2. Het draaiveld is door een elektromonteur gecontroleerd.
 3. Er zijn geen personen in het werkgebied van het roerwerk aanwezig.
 4. Het roerwerk is stevig gemonteerd.
  WAARSCHUWING! Houd het roerwerk niet met de hand vast! Door het hoge aanloopmoment kan er ernstig letsel ontstaan!
 5. De propeller is zichtbaar.
 1. Schakel het roerwerk in. Max. bedrijfsduur: 15 s!
 2. Draairichting propeller:
  Zicht vanaf de voorkant: de propeller draait tegen de wijzers van de klok in (linksom).
  Zicht vanaf de achterkant: de propeller draait met de wijzers van de klok mee (rechtsom).
 1. De draairichting is juist.

Bij een onjuiste draairichting wijzigt u de aansluiting als volgt:

 • Directe start: verwissel twee fases.
 • Sterdriehoekstart: verwissel de aansluitingen van twee wikkelingen (bijv. U1/V1 en U2/V2).

LET OP! Controleer de draairichting opnieuw nadat u de aansluiting hebt gewijzigd!

Juiste draairichting
Juiste draairichting