Aansluiting bewakingsinrichtingen

  • Gedetailleerde gegevens van de uitvoering zijn te vinden in het meegeleverde aansluitschema.
  • De afzonderlijke aders worden volgens het aansluitschema benoemd. Knip de aders niet af! Er is geen sprake van een nadere toewijzing tussen de benaming van de aders en het aansluitschema.

GEVAAR

danger

Er bestaat explosiegevaar bij onjuiste aansluiting!

Wanneer de bewakingsvoorzieningen niet correct worden aangesloten, bestaat er bij het werk binnen explosieve zones risico op dodelijk letsel door explosies! Laat de aansluiting altijd door een elektromonteur uitvoeren. Bij toepassing binnen explosieve zones geldt het volgende:

  1. Sluit de thermische motorbewaking aan via een relais!
  2. De uitschakeling door de temperatuurbegrenzing moet met een herinschakelingsblokkering plaatsvinden! Een herinschakeling pas mogelijk zijn als de “ontgrendelingsknop” met de hand is ingedrukt!
  3. Sluit een externe elektrode (bijv. bewaking van de afdichtingsruimte) aan via een relais met een intrinsiek veilige stroomkring!
  4. Neem voor meer informatie het hoofdstuk over explosiebeveiliging in bijlage de van deze inbouw- en bedieningsvoorschriften in acht!

Overzicht van de keuze aan bewakingsinrichtingen voor dompelmotor-roerwerken zonder Ex-goedkeuring:

OPTI-TR 20-1 ...

EXCEL-TRE 20 ...

OPTI-TR 22 ...

OPTI-TR 28-1 ...

OPTI-TR 30-1 ...

EXCEL-TRE 30 ...

OPTI-TR 40-1 ...

EXCEL-TRE 40 ...

Motorruimte

o

o

o

Motor-/afdichtingsruimte

o

o

o

o

o

Afdichtingsruimte (externe staafelektrode)

o

o

o

o

o

o

o

o

Motorwikkeling: Temperatuurbegrenzing

Motorwikkeling: Temperatuurregeling en -begrenzing

o

o

o

o

o

o

o

o

Legenda

− = niet mogelijk, o = optioneel, • = seriematig