Elektrische aansluiting

GEVAAR

danger

Levensgevaar door elektrische stroom!

Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden door een elektrische schok tot gevolg hebben!

 1. Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren!
 2. Neem de lokale voorschriften in acht!

GEVAAR

danger

Er bestaat explosiegevaar bij een onjuiste aansluiting!

 1. Voer de elektrische aansluiting van het roerwerk altijd buiten de explosieve zone uit. Indien de aansluiting binnen de explosieve zone moet plaatsvinden, dient de aansluiting in een voor explosie goedgekeurd huis (ontstekingsveiligheidstype conform DIN EN 60079-0) te worden uitgevoerd! Bij niet-naleving bestaat er risico op dodelijk letsel door explosie!
 2. Sluit de potentiaalvereffening aan op de gemarkeerde aardingsklem. De aardingsklem is binnen het bereik van de aansluitkabel aangebracht. Gebruik voor de potentiaalvereffening een kabeldoorsnede conform de lokale voorschriften.
 3. Laat de aansluiting altijd door een elektromonteur uitvoeren.
 4. Neem voor de elektrische aansluiting ook de overige informatie in het hoofdstuk over explosiebeveiliging in bijlage de van deze inbouw- en bedieningsvoorschriften in acht!
 • De netaansluiting is in overeenstemming met de gegevens op het typeplaatje.
 • Netzijdige toevoer met rechtsdraaiend draaiveld voor driefasige wisselstroommotoren (3~-motor).
 • De aansluitkabel moeten volgens de lokale voorschriften worden geïnstalleerd en volgens de aderbezetting worden aangesloten.
 • Sluit alle bewakingsvoorzieningen aan en controleer of deze werken.
 • Voer de aarding uit conform de lokale voorschriften.