Propeller draaien

  1. Beschermingsmiddelen worden gebruikt!
  2. Het roerwerk is losgekoppeld van het elektriciteitsnet!
  1. Plaats het roerwerk horizontaal op een stevige ondergrond.

    VOORZICHTIG! Plaats het roerwerk niet op de propeller! Gebruik afhankelijk van de diameter van de propeller een platform.
  2. Borg het roerwerk tegen omvallen en wegglijden!
  3. Pak de propeller voorzichtig vast en draai deze.