Typeplaatje

Hieronder vindt u een overzicht van de afkortingen en de bijbehorende gegevens op het typeplaatje:

Benaming typeplaatje

Waarde

P-Typ

Roerwerktype

M-Typ

Motortype

S/N

Serienummer

MFY

Fabricagedatum*

n

Toerental

T

Max. mediumtemperatuur

IP

Beschermingsklasse

IN

Nominale stroom

IST

Startstroom

ISF

Nominale stroom bij servicefactor

P2

Nominaal vermogen

U

Nominale spanning

f

Frequentie

Cos φ

Motorrendement

SF

Servicefactor

OTS

Bedrijfssituatie: ondergedompeld

OTE

Bedrijfssituatie: niet-ondergedompeld

AT

Startwijze

m

Gewicht

*De fabricagedatum wordt conform ISO 8601 aangegeven: JJJJWww

  • JJJJ = jaar
  • W = afkorting voor week
  • ww = vermelding van de kalenderweek