Bewakingsinrichtingen

Overzicht van de keuze aan bewakingsinrichtingen voor dompelmotor-roerwerken zonder Ex-goedkeuring:

OPTI-TR 20-1 ...

EXCEL-TRE 20 ...

OPTI-TR 22 ...

OPTI-TR 28-1 ...

OPTI-TR 30-1 ...

EXCEL-TRE 30 ...

OPTI-TR 40-1 ...

EXCEL-TRE 40 ...

Motorruimte

o

o

o

Motor-/afdichtingsruimte

o

o

o

o

o

Afdichtingsruimte (externe staafelektrode)

o

o

o

o

o

o

o

o

Motorwikkeling: Temperatuurbegrenzing

Motorwikkeling: Temperatuurregeling en -begrenzing

o

o

o

o

o

o

o

o

Legenda

− = niet mogelijk, o = optioneel, • = seriematig

Overzicht van de keuze aan bewakingsinrichtingen voor dompelmotor-roerwerken met Ex-goedkeuring:

Type

OPTI-TR 20-1 ...

EXCEL-TRE 20 ...

OPTI-TR 22 ...

OPTI-TR 28-1 ...

OPTI-TR 30-1 ...

EXCEL-TRE 30 ...

OPTI-TR 40-1 ...

EXCEL-TRE 40 ...

Motorruimte

o

o

o

Afdichtingsruimte (externe staafelektrode)

o

o

o

o

o

o

o

o

Met ATEX-certificering

Motorwikkeling: Temperatuurbegrenzing

o

o

o

o

o

o

o

o

Motorwikkeling: Temperatuurregeling en -begrenzing

Met FM-/CSA-Ex-goedkeuring

Motorwikkeling: Temperatuurbegrenzing

Motorwikkeling: Temperatuurregeling en -begrenzing

o

o

o

o

o

o

o

o

Legenda

− = niet mogelijk, o = optioneel, • = seriematig

Alle aanwezige bewakingsapparaten moeten altijd worden aangesloten!

Bewaking motorruimte

De motorruimtebewaking beschermt de motorwikkeling tegen kortsluiting. De vochtmeting vindt plaats met behulp van een elektrode.

Bewaking motor- en afdichtingsruimte

De motorruimtebewaking beschermt de motorwikkeling tegen kortsluiting. De bewaking van de afdichtingsruimte registreert het binnendringen van het medium via de mechanische afdichting aan de mediumzijde. De vochtmeting vindt plaats in de motor en afdichtingsruimte met behulp van een elektrode.

LET OP! Deze bewaking vervalt in de explosie-uitvoering!

Bewaking motorwikkeling

De thermische motorbewaking beschermt de motorwikkeling tegen oververhitting. Een temperatuurbegrenzing met bimetaalsensor is standaard gemonteerd. Als de werktemperatuur is bereikt, moet deze met een herstartblokkering worden uitgeschakeld.

Optioneel kan de temperatuurregistratie ook met PTC-sensor gebeuren. Bovendien kan de thermische motorbewaking ook als temperatuurregeling worden uitgevoerd. Daarmee kunt u twee temperaturen meten. Als de werktemperatuur wordt bereikt, kan na het afkoelen van de motor een automatische herinschakeling plaatsvinden. Pas bij het bereiken van de hoge werktemperatuur moet een uitschakeling met herinschakelblokkering plaatsvinden.

Externe bewaking afdichtingsruimte

De afdichtingsruimte kan van een externe staafelektrode worden voorzien. De elektrode registreert het binnendringen van het medium via de mechanische afdichting aan de mediumzijde. Hiermee kan via de pompbesturing een alarm worden geactiveerd of de pomp worden uitgeschakeld.