Tijdens het bedrijf

  • Markeer het werkgebied en sluit dit af.
  • Tijdens het bedrijf mogen er geen personen in het werkgebied aanwezig zijn.
  • Het product wordt procesafhankelijk in- en uitgeschakeld via afzonderlijke besturingen. Na stroomuitval wordt het product automatisch weer ingeschakeld.
  • Wanneer de motor boven water komt, kan het motorhuis warmer worden dan 40 °C (104 °F).
  • Meld elke optredende storing of onregelmatigheid onmiddellijk aan de leidinggevende.
  • Schakel het product direct uit als er sprake is van gebreken.
  • De propeller mag niet tegen installaties of muren stoten. Neem de vastgelegde afstanden conform de tekeningen in acht.
  • Neem de vereiste waterdekking in acht. Gebruik een niveaubewaking wanneer het waterpeil sterk schommelt.
  • Het geluidsdrukniveau is van meerdere factoren afhankelijk (opstelling, bedrijfspunt ...). Meet onder bedrijfsomstandigheden het actuele geluidsniveau. Draag bij een geluidsniveau van 85 dB(A) en hoger gehoorbescherming. Markeer het werkgebied!