Installatie-/demontagewerkzaamheden

 • Zorg voor valbeveiliging!
 • De op de locatie geldende wetten en voorschriften voor arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie moeten worden nageleefd.
 • Markeer het werkgebied en sluit dit af.
 • Zorg ervoor dat het werkgebied ijsvrij blijft.
 • Verwijder rondslingerende voorwerpen uit het werkgebied.
 • Zorg ervoor dat er zich geen onbevoegde personen in het werkgebied bevinden.
 • Zet de werkzaamheden stop als het door de weersomstandigheden niet meer mogelijk is om veilig te werken.
 • Laat de werkzaamheden altijd door twee personen uitvoeren.
 • Gebruik bij een werkhoogte van meer dan 1 m (3 ft) een steiger met valpreventie.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in gesloten ruimten.
 • In gesloten ruimtes of gebouwen kunnen zich giftige of verstikkende gassen verzamelen. Leef de beschermingsmaatregelen volgens het interne reglement na, neem bijv. een gasmelder mee.
 • Voer geen laswerkzaamheden of werkzaamheden met elektrische apparaten uit als er explosiegevaar bestaat.
 • Het product moet van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en tegen onbevoegd herinschakelen worden beveiligd.
 • Alle draaiende delen moeten stilstaan.
 • Desinfecteer het product.