Transport

 • De op de locatie geldende wetten en voorschriften voor arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie moeten worden nageleefd.
 • Markeer het werkgebied en sluit dit af.
 • Zorg ervoor dat er zich geen onbevoegde personen in het werkgebied bevinden.
 • Bevestig het bevestigingsmiddel altijd aan de bevestigingspunten.
 • Bevestigingsmiddel op vastzitten controleren.
 • Neem de verpakkingsvoorschriften in acht:
  • Stootvast
  • Zorg voor een goede bevestiging van het product.
  • Bescherming tegen stof, olie en vocht.