Aanduiding van veiligheidsvoorschriften

In deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van materiële schade en letsel gebruikt. Deze veiligheidsvoorschriften worden op verschillende manieren weergegeven:

 • Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van letsel beginnen met een signaalwoord, worden voorafgegaan door een overeenkomstig symbool en zijn voorzien van een grijze achtergrond.
 • GEVAAR

  danger

  Soort en bron van het gevaar!

  Effecten van het gevaar en instructies ter voorkoming.

 • Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van materiële schade beginnen met een signaalwoord en worden zonder symbool weergegeven.

VOORZICHTIG

Soort en bron van het gevaar!

Effecten of informatie.

Signaalwoorden

 • GEVAAR!
  Negeren leidt tot overlijden of tot zeer ernstig letsel!
 • WAARSCHUWING!
  Negeren kan leiden tot (ernstig) letsel!
 • VOORZICHTIG!
  Negeren kan leiden tot materiële schade, mogelijk met onherstelbare schade als gevolg.
 • LET OP!
  Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand houden van het product

Tekstmarkeringen

 1. Voorwaarde
 1. Werkstap/opsomming
 2. Aanwijzing/instructie
 1. Resultaat

Symbolen

In deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden de volgende symbolen gebruikt:

Gevaar voor elektrische spanning

Gevaar door bacteriële infectie

Gevaar door explosieve atmosfeer

Algemeen waarschuwingssymbool

Waarschuwing voor snijwonden

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Waarschuwing voor hoge druk

Waarschuwing voor gehesen lasten

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Veiligheidshelm dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Voetbescherming dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Handbescherming dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Opvanggordel dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Mondbescherming dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Veiligheidsbril dragen

Alleen werken is verboden! Er moet een tweede persoon aanwezig zijn.

Nuttige aanwijzing