Onderhoudsintervallen bij zware omstandigheden

Onder de volgende bedrijfsomstandigheden moeten de aangegeven onderhoudsintervallen in overleg met de servicedienst worden verkort:

  • Vloeistoffen met langvezelige bestanddelen
  • Sterk corrosieve of abrasieve vloeistoffen
  • Sterk gasvormende vloeistoffen
  • Bedrijf op een ongunstig bedrijfspunt
  • Ongunstige instroomverhoudingen (bijv. door installaties of ventilatie)

Als sprake is van zware bedrijfsomstandigheden, wordt aanbevolen om een onderhoudscontract te sluiten.