Uitbedrijfname

Het roerwerk wordt uitgeschakeld, hoeft echter niet te worden gedemonteerd. Hierdoor is het roerwerk altijd bedrijfsklaar.

 1. Dompel het roerwerk geheel in het medium onder om het roerwerk te beschermen tegen vorst, ijs en direct zonlicht.
 2. Minimumtemperatuur van het medium: +3 °C (+37 °F).
 1. Schakel het roerwerk uit.
 2. Beveilig de bedieningsplaats tegen onbevoegd opnieuw inschakelen (bijv. hoofdschakelaar afsluiten).
 1. Roerwerk is buiten bedrijf en kan gedemonteerd worden.

Als het roerwerk na de uitbedrijfname gemonteerd blijft, moeten de volgende punten in acht worden genomen:

 • Zorg ervoor dat de hierboven genoemde voorwaarden voor de volledige periode van de uitbedrijfname in stand worden gehouden. Demonteer het roerwerk als deze voorwaarden niet kunnen worden gegarandeerd!
 • Voer bij een langere uitbedrijfname regelmatig een functionele run uit:
  • Periode: maandelijks tot driemaandelijks
  • Looptijd: 5 minuten
  • Voer een functionele run alleen onder de geldige bedrijfsomstandigheden uit!