Plichten van de gebruiker

  • Het ter beschikking stellen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften bij het roerwerk of op een daarvoor bestemde plek.
  • Het ter beschikking stellen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften in de taal van het personeel.
  • Het garanderen dat het volledige personeel de inbouw- en bedieningsvoorschriften heeft gelezen en begrepen.
  • Het garanderen dat alle veiligheidsvoorzieningen en nooduitschakelingen actief zijn en gecontroleerd zijn op storingsvrije werking.
  • Het roerwerk is geschikt voor toepassing in de opgegeven bedrijfsomstandigheden.