Plichten van de gebruiker

  • De inbouw- en bedieningsvoorschriften moeten ter beschikking worden gesteld in de taal van het personeel.
  • Er moet voor de vereiste opleiding van het personeel voor de aangegeven werkzaamheden worden gezorgd.
  • Stel beschermingsmiddelen ter beschikking. Zorg ervoor dat de beschermingsmiddelen door het personeel worden gedragen.
  • De aangebrachte veiligheids- en instructieplaatjes op het product moeten permanent leesbaar worden gehouden.
  • Het personeel moet over de werking van de installatie worden geïnstrueerd.
  • Onderdelen van de installatie die gevaar kunnen opleveren, moeten worden voorzien van door de klant te leveren aanrakingsbeveiligingen.
  • Markeer het werkgebied en sluit dit af.
  • Meet het geluidsniveau. Draag bij een geluidsniveau van 85 dB(A) en hoger gehoorbescherming. Markeer het werkgebied!