Bedrijfsstoffen

Het afdichtingshuis is gevuld met witte olie.

  • Veeg gelekte olie onmiddellijk weg.
  • Neem contact op met de servicedienst als er grotere lekkages optreden.
  • Als de afdichting defect is, komt de olie in het medium terecht.
  • Huidcontact: Spoel de plekken grondig af met water en zeep. Ga naar een dokter als de huid geïrriteerd raakt.
  • Oogcontact: Verwijder contactlenzen. Spoel het oog grondig uit met water. Ga naar een dokter als het oog geïrriteerd raakt.