Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Wilo geeft met name in de volgende gevallen geen garantie en is dan niet aansprakelijk:

  • Niet-toereikende dimensionering als gevolg van gebrekkige of foutieve opgaven door de gebruiker of de opdrachtgever
  • Het niet in acht nemen van deze handleiding
  • Niet-beoogd gebruik
  • Onjuiste opslag of transport
  • Onjuiste montage of demontage
  • Gebrekkig onderhoud
  • Niet-toegestane reparaties
  • Gebrekkige opstelplaats
  • Chemische, elektrische of elektrochemische invloeden
  • Slijtage