Over deze handleiding

Deze handleiding is een bestanddeel van het product. Het naleven van de handleiding is een vereiste voor de juiste bediening en het juiste gebruik:

  • Lees de handleiding zorgvuldig voordat u met de werkzaamheden begint.
  • Bewaar de handleiding altijd op een toegankelijke plaats.
  • Neem alle instructies met betrekking tot het product in acht.
  • Houd u aan de aanduidingen op het product.

De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften is Duits. Alle andere talen waarin deze inbouw- en bedieningsvoorschriften beschikbaar zijn, zijn een vertaling van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften.