Onderhoud

  • Onderhoudswerkzaamheden volgens de voorschriften uitvoeren.
  • Er mogen uitsluitend onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn beschreven.
  • Een reparatie aan de vonkoverslagbestendige spleten mag alleen volgens de constructieve opgaven van de fabrikant plaatsvinden. Een reparatie volgens de waarden in de tabellen 1 en 2 van DIN EN 60079-1 is niet toegestaan.
  • Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde schroeven met een minimale sterkteklasse van 600 N/mm² (38,85 Engelse ton-kracht/inch²).