Bewaking motorwikkeling

Met bimetaalsensor

Sluit de bimetaalsensor rechtstreeks in de schakelkast of via een relais aan.
Aansluitwaarden: max. 250 V (AC), 2,5 A, cos φ = 1

Aderbenaming bimetaalsensor

Temperatuurbegrenzing

20, 21

Aansluiting bimetaalsensor

Temperatuurregeling en -begrenzing

21

Aansluiting hoge temperatuur

20

Middenaansluiting

22

Aansluiting lage temperatuur

Met PTC-sensor

Sluit de PTC-sensor aan via een relais. Hiervoor wordt het relais "CM-MSS" aanbevolen.

Aderbenaming PTC-sensor

Temperatuurbegrenzing

10, 11

Aansluiting PTC-sensor

Temperatuurregeling en -begrenzing

11

Aansluiting hoge temperatuur

10

Middenaansluiting

12

Aansluiting lage temperatuur

Activeringstoestand bij temperatuurregeling en -begrenzing

Bij thermische motorbewaking met bimetaal- of PTC-sensoren wordt de werktemperatuur bepaald door de ingebouwde sensor. Afhankelijk van de uitvoering van de thermische motorbewaking moet bij het bereiken van de werktemperatuur de volgende schakeltoestand optreden:

  • Temperatuurbegrenzing (1-temperatuurkring):
  • Bij het bereiken van de werktemperatuur moet een uitschakeling plaatsvinden.
  • Temperatuurregeling en -begrenzing (2-temperatuurkringen):
  • Bij het bereiken van de werktemperatuur vóór de lage temperatuur kan een uitschakeling met automatische herinschakeling volgen. Bij het bereiken van de werktemperatuur vóór de hoge temperatuur moet een uitschakeling met handmatige herinschakeling volgen.

Neem ook de overige informatie in het hoofdstuk explosiebeveiliging in acht!