Gebruik van hijsmiddelen

Als hijsmiddelen (opvoerinrichting, kraan, kettingtakel ...) worden gebruikt, moet worden voldaan aan de volgende eisen:

 • Veiligheidshelm conform EN 397 dragen!
 • Lokale voorschriften met betrekking tot het gebruik van hijsmiddelen naleven.
 • De eindgebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de hijsmiddelen in vaktechnisch opzicht correct worden gebruikt!
 • Bevestigingsmiddelen
  • Gebruik wettelijk voorgeschreven en goedgekeurde bevestigingsmiddelen.
  • Kies de bevestigingsmiddelen op basis van het bevestigingspunt.
  • Bevestig de bevestigingsmiddelen conform de lokale voorschriften aan het bevestigingspunt.
 • Hijsmiddelen
  • Controleer voor gebruik of de hijsmiddelen goed functioneren!
  • Zorg voor voldoende draagvermogen.
  • Zorg ervoor dat de stabiliteit tijdens het gebruik is gewaarborgd.
 • Hijsen
  • Zorg ervoor dat het product bij het hijsen en neerlaten niet klem komt te zitten.
  • Het maximaal toegestane draagvermogen mag niet worden overschreden!
  • Zo nodig (bijv. bij belemmerd zicht) moet een tweede persoon voor de coördinatie zorgen.
  • Geen personen onder een gehesen last!
  • De last mag niet over werkplekken worden gevoerd, waar zich personen bevinden!