Kasutaja kohustused

  • Kohalikud kehtivad õnnetuste vältimise ja ohutuseeskirjad.
  • Järgida tuleb eeskirju, mis puudutavad töötamist raskete koormatega ja rippuvate koormate all.
  • Tagada tuleb vajalik kaitsevarustus ning töötajad peavad seda kandma.
  • Suletud ruumides tuleb hoolitseda piisava ventilatsiooni eest.
  • Kui tekivad mürgised või lämmatavad gaasid, tuleb kohe kasutusele võtta vastumeetmed!