Sujuvkäivitus

  • Täiskoormus
  • Seadistage mootori kaitse tüübisildi järgsele nimivoolule.
  • Osakoormuse režiim
  • Seadistage mootori kaitse tööpunktis mõõdetud voolust 5 % kõrgemale.

Pidage silmas järgnevaid punkte.

  • Voolutarve peab olema alati alla nimivoolu.
  • Sisse- ja väljavool peab sulguma 30 s jooksul.
  • Võimsuskao vältimiseks tuleb elektrooniline starter (sujuvkäivitus) pärast tavarežiimi saavutamist sillata.