Otsesisselülitus

  • Täiskoormus
  • Seadistage mootori kaitse tüübisildi järgsele nimivoolule.
  • Osakoormuse režiim
  • Seadistage mootori kaitse tööpunktis mõõdetud voolust 5 % kõrgemale.