Ohutus

Selles peatükis kirjeldatakse peamisi juhiseid toote eri elufaaside kohta. Nende juhiste eiramine toob kaasa:

  • ohu inimestele
  • ohu keskkonnale
  • materiaalse kahju
  • kahjuhüvitisnõude esitamise õiguse kaotuse