Tervist ohustavad vedelikud

Heit- ja seisvas vees moodustuvad tervisele ohtlikud mikroobid. Esineb bakteriaalse infektsiooni oht!

  • Kandke kaitsevarustust!
  • Toode tuleb pärast eemaldamist põhjalikult puhastada ja desinfitseerida!
  • Kõiki isikuid tuleb juhendada, kuidas vedelikku käidelda ning sellest tulenevaid ohte vältida!