Elektritööd

 • Laske elektritööd teha alati elektrikul.
 • Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise vastu.
 • Elektriühenduse puhul järgige kohalikke eeskirju.
 • Järgige kohaliku energia teenusepakkuja eeskirju.
 • Töötajad peavad olema koolitatud elektriühenduste teostamise osas.
 • Töötajad peavad olema koolitatud toote väljalülitamisvõimaluste osas.
 • Järgida tuleb selles paigaldus- ja kasutusjuhendis ning andmesildil olevaid tehnilisi andmeid.
 • Toode tuleb maandada.
 • Järgige lülitusseadise ühendamise eeskirju.
 • Kui kasutatakse elektroonilist käivitusseadist (nt sujuvkäiviti või sagedusmuundur), siis tuleb pidada kinni elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadest. Vajaduse korral tuleb ühendamisel pidada silmas eraldi abinõusid (nt varjestatud kaabel, filter jne).
 • Vahetage katkised ühenduskaablid välja. Konsulteerige klienditeenindusega.