Tihenduskambri seireseadis (väline elektrood)

Ühendage väline elektrood analüüsirelee abil. Selleks soovitatakse releed NIV 101/A. Läviväärtus on 30 kOhm.

Läviväärtus saavutamisel peab järgnema hoiatus või väljalülitamine.

Lisateavet saate plahvatusohtliku piirkonna kaitset käsitleva peatüki lisast!

ETTEVAATUST

Tihenduskambri seire ühendamine

Kui läviväärtuse saavutamisel järgneb ainult hoiatus, siis võib segaja vee sissetungimisel hävida. Alati on soovitatav segaja välja lülitada!